Utdelningar och utdelningspolicy

Det finns två grundläggande sätt för ett bolag att ge tillbaka överflödigt kapital till aktieägarna. Det första och mest omtalade är utdelningar. Utdelning är en överföring som, i Sverige, vanligtvis sker en gång om året och de allra flesta bolag delar ut på vårkanten. Det finns även aktier som delar ut två gånger om året, kvartalsvis och vissa som till och med delar ut varje månad.

Det andra sättet att indirekt återföra pengar till aktieägarna sker via återköp av aktier. Detta är något som inte är lika omtalat och, av vad jag har förstått, inte lika vanligt (i Sverige åtminstone). Jag kommer att skriva mer om återköp i ett senare inlägg. I det här inlägget vill jag fokusera på utdelningar, närmare bestämt en specifik aspekt av utdelningarna. Olika bolag har olika målsättningar, om ens någon alls, kring hur mycket av årets vinst som ska delas ut till aktieägarna.
Bland mina svenska innehav är ett uttalat udelningsintervall av årets vinst (efter skatt) tämligen vanligt:

Det känns rimligt att Investor saknar intervall då deras utdelning till stor del beror på portföljbolagets olika utdelningar och utdelningsfilosofier. Med andra ord är det egentligen bara Volvo som sticker ut.

Vänder vi oss utomlands så är det, bland mina innehav, svårare att finna uttalade intervall:

När jag tittar på utdelningshistoriken bland bolagen utan intervall så delar även de ut kring 40%-60% som regel. Dessa intervall ska ses som tumregel och så gott som alla har en brasklapp att utdelningen kan falla utanför intervallet under avvikande år.

Jag tycker att det finns en charm med intervallen, egentligen är jag dock av åsikten att det är sundare att förhålla sig till utdelningar likt KONE gör:

KONE has not defined a specific target for dividends or share buy-backs. The divi­dend proposal by the Board of Directors is determined on the basis of the overall business outlook, business opportunities, as well as the present capital structure and the anticipated changes in it. 

Eller likt G4S:

In assessing the dividend, the board considers:
• the future investment in the continuing business;
• net debt to EBITDA;
• satisfying the group’s pension obligations;
• the availability of distributable reserves in the parent company; and
• reward to shareholders


Har era bolag utdelningsintervall? Är det ovanligt vanligt att svenska bolag har dessa? Tycker ni det är sunt för ett bolag att ha uppsatta ramar kring hur mycket som ska delas ut?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar